Senin, 27 Mei 2013

Bunyi hukum coulomb:

Besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik, berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat antara dua benda bermuatan.

Secara matematik hokum coulomb dirumuskan dengan;

              Q1xQ2

 Fc=k —————

                 

Fc: Gaya tolak-menolak atau tarik menarik dalam satuan Newton ( N )

Q1: Besar muatan pertama dalam satuan coulomb ( c )

Q2: Besar muatan kedua dalam satuan coulomb ( c )

r²: Jarak antara dua benda bermuatan dalam satuan meter ( m )

K: Konstanta pebanding besarnya 9x10pangkat9 Nm²/C²

0 komentar:

Poskan Komentar